Kategorie: Wszystkie | Hermeneutycznie | Impresje
RSS

Hermeneutycznie

czwartek, 20 sierpnia 2009

"Podstawowym sposobem bycia człowieka w świecie jest zamieszkiwanie" - M. Heidegger

 

"Podstawowym sposobem bycia człowieka w świecie jest niemożność zamieszkiwania" - Jose Ortega y Gasset

 

Kto ma monopol na prawdę?

 

Na pierwszy rzut oka, Ci bardziej melancholijnie i wrażliwie nastawieni do świata wybraliby opcję drugą. Jednakże problem polega na tym, że w tych dwóch stwierdzeniach sprzeczności nie ma. Bowiem zamieszkiwanie u Heideggera, jest sposobem zajmowania miejsca (bewohnen). I zgodnie z sposobem bycia Dasein to zajmowanie miejsca jest zawsze projektem niedokończonym, jest procesualne. Skoro Dasein to bycie-ku-śmierci, to oczywistym jest niemożność zamieszkiwania, cała egzystencja jest obwarowana czasowością, poza tym nie ma nic. Czas wszystko przemiela. Ktoś kiedyś powiedział, że jesteśmy tylko epizodem w życiu naszych mebli. Mieszkania są wehikułami, a ludzie przychodzą i odchodzą, a niektórzy w nieskończoność czekają na Godota. Być może są to ci śpiący, których należałoby obudzić, albo ci mędrcy, od których należy się uczyć.